Område med vejnavne er nu opdateret
Beretningen til medlemsmødet er nu lagt på hjemmesiden - denne findes under medlemsinformation

Opdateret 10/11-21

Golfvej & Danovej.

Vi er færdige med at ligge forsyningsledningen i Golf & Danovej, og d. 09/10-20 begyndte vi at flytte målerbrønden ud til golfvej og tilslutte dem den nye forsyningledning.

Orientering om gravearbejde.

GHT`s vandværk skal i gang med at renovere forsyningsledningerne til forbrugerne på Golfvej/Danovej

Det kan i løbet af graveperioden blive nødvendigt at spærre vejen i begrænset omfang, men vi vil så vildt muligt gøre gennemkørsel muligt via køreplader eller omkørsel.

Der vil blive vedlagt en ny forsyningsledning i Golfvej & Danovej, som vil afløse de tidligere i Månestien og Gyvelager.

Derfor skal stikledninger og målerbrønde også omlægges, da alle nu vil blive forsynet fra Golfvej. Dette betyder at alle målerbrønde bliver flyttet ud til Golfvej, og der må forventes gravearbejde i jeres haver.

Vi vil selvfølgelig retablere efter os, men det må forventes at kunne ses på grunden i et års tid.

Vi forventer opstarte i uge 43 og forventer dette afsluttet i forår 2021.

 

I er velkommen til at skrive til kontoret i dettes åbningstid, hvis der er spørgsmål til dette arbejde.

 

 

Nu er det muligt at købe Kamstrup GEO display gennem GHT`s vandværk


Følg dit forbrug inden fra huset, lad dine lejer aflæse forbruget på en lettere måde og mange andre fordele ved at opsætte det nye display fra Kamstrup A/S.

Her på hjemmesiden er det muligt at læse om det, klik på Kamstrup måler, klik på GEO display linket.
Hvad koster den 1450,-, tjek for mere info under Kamstrup måler ved at klikke på det Kamstrup måler.

Lidt historie om GHT's Vandværk 

 

GHT´s vandværk startede med at levere vand i 1959 fra en boring beliggende på vandværksgrunden. 
I januar 1960 blev de første vedtægter godkendt og i 1961 blev selve GHT´s vandværk bygget.
Fra vandværket startede i januar 1960, med én boring og 47 andelshavere, er det løbende blevet større og større, således at der idag er 3091 andelshavere og 11 boringer. Ud af disse 11 boringer er de 9 aktive. 
Vandet fordeles via ca. 110 km hovedledninger og 30 km stikledninger.

I 2011/2012 gennemgik vandværket en omfattende renovering - således at vandværket i dag fremstår som et moderne vandværk.
 
 

 

 

 
 
 
 

GHT's Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby

kontor@ghtvand.dk
Tlf. 59 30 55 95


Vandværket har åbent:
Daglig mellem 9.00 - 12.00
ONSDAG LUKKET

  Administration:
Annelise Hansen

kontor@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95
Driftsleder:
Kim Løcke
driftleder@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95