I juni måned aflæses målerne af GHT's måleraflæsere - disse kan kendes på deres tøj og id-skilt. Når tallene indkommer til kontoret indtastes disse i GHT's afregningssystem.

Ultimo september kommer årsopgørelsen via NETS (PBS) sammen med indkaldelse til medlemsmødet i oktober.

Medlemsmødet er ALTID sidste søndag i efterårsferien - normalt uge 42

Sidste rettidige indbetalingsdato er: 10. oktober 

Såfremt der ikke er indbetalt vil der primo december fremkomme 1. rykker - primo januar 2. rykker og primo februar lukkevarsel.

Hvis der stadig ikke er betalt i medio februar vil der blive lukket for vandet og fremsendt inkassovarsel.

Taksterne for disse kan findes under takstbladet.

Lukker GHT's vandværk for din vandforsyning, hvis du ikke betaler? - åbner i ny side

GHT's Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby

kontor@ghtvand.dk
Tlf. 59 30 55 95


Vandværket har åbent:
Daglig mellem 9.00 - 12.00
ONSDAG LUKKET

  Administration:
Annelise Hansen

kontor@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95
Driftsleder:
Kim Løcke
driftleder@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95