I juni måned aflæses målerne af GHT's måleraflæsere - disse kan kendes på deres tøj og id-skilt. Når tallene indkommer til kontoret indtastes disse i GHT's afregningssystem.

Ultimo september kommer årsopgørelsen via NETS (PBS) sammen med indkaldelse til medlemsmødet i oktober.

Medlemsmødet er ALTID sidste søndag i efterårsferien - normalt uge 42

Sidste rettidige indbetalingsdato er: 10. oktober 

Såfremt der ikke er indbetalt vil der primo/medio december fremkomme 1. rykker. Hvis der stadig ikke er betalt ultimo december, vil der blive fremsendt brev med lukkevarsel. Hvis regningen ikke bliver  betalt vil der lukket for vandet  og den manglende betaling vil blive fremsendt til inkasso.

Taksterne for disse kan findes under takstbladet.

Lukker GHT's vandværk for din vandforsyning, hvis du ikke betaler? - åbner i ny side

Lumsås Vandværk - se oplysninger her

GHT's Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby
kontor@ghtvand.dk

Tlf. 59 30 55 95
Vagt nr: 29325930 (Besvare ikke administrative spørgsmål)


Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
09.00 - 12.00

ONSDAG LUKKET

 

Administration:
Annelise Hansen
kontor@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95

 

  Driftsleder:
Kim Løcke
driftleder@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95

 

Her under er det muligt at se GHT`s vandværks ledningsnet.

https://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=ghtvand